Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
01/01/0001
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XII (2007-2011) và năm 2008, Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2010 và Kế hoạch số 3399/KH-BST ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Ban soạn thảo Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi, bổ sung), Ban soạn thảo đã xây dựng dự thảo Luật và tổ chức các Phiên họp để cho ý kiến chỉnh lý dự thảo
02 /2007/QÐ-BTP 17/05/2007 Uông Chu Lưu
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XII (2007-2011) và năm 2008, Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2010 và Kế hoạch số 3399/KH-BST ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Ban soạn thảo Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi, bổ sung), Ban soạn thảo đã xây dựng dự thảo Luật và tổ chức các Phiên họp để cho ý kiến chỉnh lý dự thảo
01/2007/QÐ-BTP 16/04/2007 Uông Chu Lưu
501/2003/QÐ-BTP 29/10/2003 Uông Chu Lưu
5/2003/TT-BTP 29/10/2003 Uông Chu Lưu
01/01/0001 Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử
01/01/0001 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
01/01/0001 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Luật thuế thu nhập doanh nghiệp v
01/01/0001 Luật thi hành án dân sự Luật thi hành án dân sự
01/01/0001
  
 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3821.236 Fax: (036).3511.060 E-mail: